FLEX CREDIT -  Kredit za razvoj i održivost poljoprivrede

Kredit je u ponudi klijentima u poslovnim jedinicama na teritoriji Federacije BIH.

Za postojeće poljoprivredne proizvođače ili one koji tek pokreću poljoprivednu djelatnost, pripremili smo poseban kreditni proizvod – Kredit za razvoj i održivost poljoprivrede. 

Korisnici:

 • fizička lica ili samostalni preduzetnici koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost, te kreditna sredstva ulažu u poljoprivrednu proizvodnju, za obrtna i/ili osnovna sredstva, kao i repromaterijal.

Karakteristike proizvoda:

 • Namjenski krediti koji se plasiraju u iznosu od 500 do 5000 KM
 • Namjena:
 1. pokretanje samostalnog preduzetništva;
 2. izgradnja/ renoviranje objekata poljoprivredne namjene;
 3. kupovina poljoprivrednog zemljišta, opreme, mehanizacije, repromaterijala, dugogodišnjih zasada;
 4. nabavka sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane;
 5. kupovina i proširenje osnovnog stada, kupovina junica;
 6. finansiranje tekućeg poslovanja vezanog za poljoprivredu aktivnost;
 7. ostale investicije u proizvodnji mlijeka, sjetva, tov životinja i druge poljoprivredne namjene.
 • Rok otplate od 3 do 18 mjeseci
 • Odobrenje u roku od 15 minuta
 • Apliciranje za kredit se vrši samo uz osnovni dokument - ličnu kartu ili pasoš

Kako aplicirati:

 • Pošaljite zahtjev za kredit putem online aplikacije
 • Pozovite naš Kontakt centar na broj telefona 051 20 20 20
 • Podnesite zahtjev u vama najbližoj Flex Credit filijali

Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Za odobreni iznos od 1000 KM i rok otplate kredita od 18 mjeseci, nominalna kamatna stopa je 90%, trošak naknade za ekspresno odobravanje kredita 8,90%, trošak mjenice 5 KM, trošak ovjere dokumentacije* 3,00KM, rata iznosi 107 KM, EKS iznosi 156,90 %.*Trošak ovjere dokumentacije zavisi od potrebne dokumentacije koja predstavlja uslov za odobravanje svakog pojedinačnog kredita i cijene koštanja ovjere dokumentacije koja se razlikuje u zavisnosti od nadležnog organa kod kojeg se dokumentacija ovjerava.

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogu nastati po osnovu obrade mikrokredita.

Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu.