FLEX NA RATE - OD 100 DO 3.000KM 

Kredit na rate je proizvod koji se otplaćuje u mjesečnim ratama. Svaki klijent bira iznos potrošačkog kredita koji želi: iznosi mogu da variraju od 100 do 3.000 KM, a u zavisnosti od iznosa određuje se rok otplate - između 2 mjeseca i 12 mjeseci. U procesu podnošenja zahtjeva klijent ima mogućnost da odredi iznos, vrijeme i način dobijanja željenog kredita.

KAKO DA PODNESETE ZAHTJEV ZA FLEX NA RATE ?

Zahtjev za kredit možete podnijeti lično u našim filijalama širom zemlje ili preko interneta na našoj web stranici u pojednostavljenoj proceduri, bez jemca/žiranta. Za prijavu je dovoljno da ste starosne dobi od 18 do 85 godina i da imate važeću ispravu kao što je lična karta ili pasoš. Vrijeme za obradu podataka i donošenje odluka traje samo 15 minuta, nakon čega ćete dobiti instrukciju za podizanje vašeg kredita.

VJERUJTE NAM ! UZMITE KREDIT U FLEX CREDIT SADA ! 

Iskoristite prednosti uspješno razvijenih finansijskih rješenja kompanije FLEX CREDIT i u nama pronađite poštovanje, profesionalnost i partnera od povjerenja. Bez obzira na vaš izbor - Online kredit ili podnošenje zahtjeva u našim filijalama, procedura je jednostavna. Slijedite sljedeće korake:

  • Izaberite iznos od 100 do 3.000 KM;
  • Odaberite najpovoljniji rok otplate - od 2 do 12 mjeseci;
  • Unesite vaše podatke;
  • Odaberite način isplate;
  • Podatke koje nam date obrađujemo za samo 15 minuta, a nakon odobrenja, odmah možete dobiti iznos vašeg kredita.

Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Područje Republike Srpske: Za odobreni iznos od 400 KM i rok otplate kredita od 8 mjeseci, nominalna kamatna stopa je 158%, trošak naknade za ekspresno odobravanje kredita 15,36%, trošak mjenice 5 KM, rata iznosi 91 KM, EKS iznosi 488,03 %.

Područje Federacije BIH: Za odobreni iznos od 1000 KM i rok otplate kredita od 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa je 150%, trošak naknade za ekspresno odobravanje kredita 14,52%, trošak mjenice 5 KM, rata iznosi 176 KM, EKS iznosi 386,48 %.

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogu nastati po osnovu obrade mikrokredita.

Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu.