FLEX CREDIT -  Kredit za penzionere MIO/PIO fondova Federacije BIH

Kredit je u ponudi klijentima u poslovnim jedinicama na teritoriji Federacije BIH.

Od sada i posebna ponuda nenamjenskih kredita za penzionere, uživaoce prava MIO/PIO fondova Federacije BIH

Korisnici:

  • Klijenti koji svoja redovna mjesečna primanja ostvaruju preko MIO/PIO fondova Federacije BIH.
  • Penzioneri do 85 godina starosti
  • Ponuda je namjenjena i penzionerima koji u cjelosti ili djelomično ostvaruju inostranu penziju

Karakteristike proizvoda:

  • Nenamjenski krediti koji se plasiraju u iznosu od 200 do 4000 KM
  • Rok otplate od 3 do 18 mjeseci
  • Odobrenje u roku od 15 minuta
  • Apliciranje za kredit se vrši samo uz osnovni dokument - ličnu kartu ili pasoš

Kako aplicirati:

  • Pošaljite zahtjev za kredit putem online aplikacije
  • Pozovite naš Kontakt centar na broj telefona 051 20 20 20
  • Podnesite zahtjev u vama najbližoj Flex Credit filijali

Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Za odobreni iznos od 500 KM i rok otplate kredita od 10 mjeseci, nominalna kamatna stopa je 120%, trošak naknade za ekspresno odobravanje kredita 14,22%, trošak mjenice 5 KM, rata iznosi 88 KM, EKS iznosi 297,09 %.

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogu nastati po osnovu obrade mikrokredita.

Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu.