FLEX CREDIT  - Kredit za povećanje energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije 

Kredit je u ponudi klijentima u poslovnim jedinicama na teritoriji Federacije BIH.

Novi kreditni proizvod FLEX EKO namijenjen je preduzetnicima i segmentu stanovništva sa ciljem ulaganja u energetski efikasne tehnologije. Primjenom različitih mjera energetske efikasnosti u stambenom ili poslovnom objektu u prilici ste da značajno smanjite potrošnju energije, u cilju povećanja kvaliteta vašeg životnog ili radnog ambijenta.

Korisnici:

 • Fizička lica,
 • Preduzetnici ili poljoprivrednici koji imaju potrebu za ulaganjem u ugradnju energetski efikasnih tehnologija u stambene ili poslovne objekte.

Karakteristike proizvoda:

 • Namjenski krediti koji se plasiraju u iznosu od 500 do 5000 KM
 • Namjena:
 1. finansiranje kupovine i ugradnje energetski efikasnih tehnologija u stambene i poslovne objekte sa ciljem provođenja mjera za smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisije štetnih gasova;
 2. finansiranje rekonstrukcije i adaptacije stambenog objekta te kupovine kućnih aparata sa EU naljepnicom klase A+ i višeg energetskog razreda.
 • Rok otplate od 3 do 18 mjeseci
 • Odobrenje u roku od 15 minuta
 • Apliciranje za kredit se vrši samo uz osnovni dokument  - ličnu kartu ili pasoš

Kako aplicirati:

 • Pošaljite zahtjev za kredit putem online aplikacije
 • Pozovite naš Kontakt centar na broj telefona 051 20 20 20
 • Podnesite zahtjev u vama najbližoj Flex Credit filijali

Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Za odobreni iznos od 900 KM i rok otplate kredita od 18 mjeseci, nominalna kamatna stopa je 90%, trošak naknade za ekspresno odobravanje kredita 7,90%, trošak mjenice 5 KM, trošak obrade dokumentacije 2 KM*, rata iznosi 96 KM, EKS iznosi 155,52%. *Trošak ovjere dokumentacije - zavisi od potrebne dokumentacije koja predstavlja uslov za odobravanje svakog pojedinačnog kredita i cijene koštanja ovjere dokumentacije koja se razlikuje u zavisnosti od nadležnog organa kod kojeg se dokumentacija ovjerava.

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogu nastati po osnovu obrade mikrokredita.

Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu.